Skip Menu

Chuỗi báo cáo chuyên đề "How to publish an article on international journals?" do các giáo sư đến từ Trường Đại học Newcastle, Anh Quốc trình bày.

11:00 16/02/2017 Nhằm đẩy mạnh việc thực thi chiến lược khác biệt hóa của UEH đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. ...

UEH công bố 6 chiến lược khác biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (đến năm 2020) trong cuộc họp giao ban giữa Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

07:52 10/02/2017 Để thực hiện tốt mục tiêu chung của Trường là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo hướng theo chuẩn quốc ...

Danh bạ điện thoại

09:15 08/02/2017 Danh bạ điện thoại

THƯ CHÚC TẾT CỦA ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BAN GIÁM HIỆU, BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

21:50 24/01/2017 Năm 2016, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập, đặc biệt là Lễ mit-ting được tổ chức trọng thể vào ngày ...

Top