Skip Menu

14:25 - 02/03/2015

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhChủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Định

 

Stt Họ tên Chức vụ
2 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng
3 TS. Trần Thế Hoàng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
4 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng
5 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
6 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng
7 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Chủ tịch Công đoàn trường
8 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức
9 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học
10 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
11 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Kinh tế
12 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa Quản trị
13 PGS.TS. Võ Văn Nhị Trưởng khoa Kế toán
14 PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ Giảng viên chính Khoa Toán - Thống kê
15 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa Luật
16 ThS. Bùi Quang Việt Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên
17 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập tạp chí Phát triển kinh tế
18 ThS. Phan Ngọc Anh Bí thư Đoàn trường
19 Ông Đỗ Hữu Tuyết Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc,
Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
20 Ông Tất Thành Cang Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
21 Ông Trần Việt Hùng Phó Trưởng ban Chỉ đạo thường trực,
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
22 TS. Nguyễn Huỳnh Phước Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế,
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
23 TS. Tô Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ
24 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh
25 Ông Trần Phương Bình Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

 

Top