Skip Menu

14:25 - 02/03/2015

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hội đồng trường
TS. 
Trần Thế Hoàng

 

Stt Họ tên Chức vụ
2 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng
3 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng
4 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
5 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng
6 ThS. Bùi Quang Việt Chủ tịch Công đoàn trường
7 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh văn phòng
8 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng Nhân sự
9 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
10 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học
11 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
12 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Kinh tế
13 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa Quản trị
14 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
15 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa Tài chính công
16 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa Quản lý nhà nước
17 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
18 Ông Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường
19 PGS.TS. Phạm Văn Năng Chủ tịch Hội Cựu sinh viên UEH
20 Ông Đỗ Hữu Tuyết Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc,
Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
21 Ông Nguyễn Thành Phong UV Ban Chấp hành TW Đảng,
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
22 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh
23 TS. Tô Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ
24 TS. Nguyễn Huỳnh Phước Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội,
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
25 Ông Tề Trí Dũng Phụ trách Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc,
Cty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận

 

Top