Skip Menu

14:25 - 02/03/2015

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hội đồng trường
TS. 
Trần Thế Hoàng

 

Stt Họ tên Chức vụ
2 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng
3 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng
4 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
5 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng
6 ThS. Bùi Quang Việt Chủ tịch Công đoàn trường
7 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
8 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học
9 ThS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng Công tác chính trị
10 ThS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
11 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Kinh tế
12 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa Quản trị
13 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
14 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa Tài chính công
15 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa  
16 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa Quản lý nhà nước
17 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
18 Ông Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường
19 PGS.TS. Phạm Văn Năng Chủ tịch Hội Cựu sinh viên UEH
20 Ông Đỗ Hữu Tuyết Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc,
Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
21 Ông Nguyễn Thành Phong UV Ban Chấp hành TW Đảng,
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
22 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh
23 TS. Tô Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ
24 TS. Nguyễn Huỳnh Phước Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội,
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
25 Ông Tề Trí Dũng Phụ trách Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc,
Cty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận

 

Top