Skip Menu

09:28 - 17/01/2017

Quyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Số/Ký hiệu
01/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/01/2017
Ngày hiệu lực 05/3/2017
Trích yếu Quyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung
Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
Tệp đính kèm Tải về

 

Top