Skip Menu

09:36 - 15/03/2017

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Số/Ký hiệu
06/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 01/05/2017
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung Bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.
Tệp đính kèm Tải về

 

 

Top