Skip Menu

09:45 - 04/04/2017

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Số/Ký hiệu
08/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 18/05/2017
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung Thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009.
Tệp đính kèm Tải về

 

 

 

Top