Skip Menu

15:35 - 04/09/2018

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Thực trạng kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản" và "Khả năng và chi phí tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp" do trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức

Top