Skip Menu

09:08 - 07/03/2019

Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy năm 2019

     

     Căn cứ vào Kế hoạch số 3043/KH-ĐHKT-TTCC ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về việc thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019, Trường tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy (ĐHCQ) năm 2019 như sau:

I.    Mục đích, yêu cầu

     1.    Mục đích

      -    Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2019;

      -    Giải đáp trực tiếp những câu hỏi liên quan đến tuyển sinh hệ Đại học chính quy, giúp thí sinh và phụ huynh trên cả nước có cái nhìn cụ thể về ngành/chuyên ngành và định hướng đào tạo của Trường;

      -    Quảng bá công tác tuyển sinh ĐHCQ của UEH.

      2.    Yêu cầu

          Tổ chức chương trình có nội dung thiết thực và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

II.     Nội dung

       1.    Thời gian, địa điểm

        -     Thời gian: 19h30 - 20h30, từ ngày 18/3 đến ngày 25/3/2018.

        -     Địa điểm: Phòng A.204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM.

        2.   Hình thức triển khai

               Chương trình Tư vấn trực tuyến theo ngành thông qua livestream, nhận và trả lời câu hỏi trên Fanpage và kênh    Youtube của UEH, theo từng buổi cụ thể như sau:

Buổi

Ngày

Ngành/Chương trình

1

18/3/2019

Ngành Kinh tế

2

19/3/2019

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị bệnh viện

3

20/3/2019

Ngành Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kinh doanh thương mại

4

21/3/2019

Ngành Tài chính - Ngân hàng

5

22/3/2019

Ngành Kế toán

6

23/3/2019

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Luật

7

24/3/2019

Ngành Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật phần mềm, Quản lý công

8

25/3/2019

Chương trình Cử nhân chất lượng cao, Cử nhân tài năng, Chương trình liên kết Đại học Victoria of Wellington, Western Sysney (Australia)

          3.   Thành phần tham gia tư vấn

           -    Đại diện lãnh đạo P.QLĐT- CTSV;

           -    Đại diện các khoa/viện đào tạo:

           + Khoa Kinh tế

           + Khoa Quản trị

           + Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

           + Khoa Tài chính công

           + Khoa Tài chính

           + Khoa Ngân hàng

           + Khoa Kế toán

           + Khoa Toán - Thống kê

           + Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

           + Khoa Lý luận chính trị

           + Khoa Luật

           + Khoa Quản lý nhà nước

           + Khoa Ngoại ngữ kinh tế

           + Viện Du lịch

           + Viện Đào tạo quốc tế

           + Chương trình liên kết Đại học Victoria of Wellington

          4.   Nội dung chương trình

          -   Chiếu video clip “Giới thiệu tổng quan về UEH và thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2019”;

          -   Trả lời câu hỏi của thí sinh và phụ huynh tham gia trực tuyến về thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2019 và thông tin chuyên sâu về ngành/chuyên ngành tuyển sinh.

           5.   Phân công chuẩn bị

                  5.1.   Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

          -   Tổng hợp câu hỏi của thí sinh và phụ huynh;

          -   Chịu trách nhiệm về nội dung các câu hỏi trong chương trình;

          -   Mời thành phần tham gia tư vấn và duyệt các bài trình bày tư vấn của các chuyên gia;

          -   Trả lời trực tiếp các câu hỏi được đưa ra trên các kênh truyền thông trong và sau chương trình tư vấn;

          -   Phối hợp với phòng TT&QHCC lập dự trù kinh phí và thực hiện video clip “Giới thiệu tổng quan về UEH và thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2019”.

                   5.2.   Các khoa/viện đào tạo

           -   Cung cấp cho Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên nội dung câu hỏi và trả lời đối với các thông tin liên quan đến ngành/chuyên ngành tuyển sinh của khoa/viện;

           -   Phân công viên chức tham gia trả lời tư vấn trực tuyến trong chương trình.

                   5.3.   Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

            -   Truyền thông về chương trình để thu hút các đối tượng quan tâm theo dõi;

            -   Chịu trách nhiệm sản xuất kịch bản và điều phối chương trình trực tuyến;

            -   Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, trang trí địa điểm thực hiện chương trình;

            -   Sản xuất video clip “Giới thiệu tổng quan về UEH và thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2019”;

            -   Phụ trách dẫn chương trình;

            -   Lựa chọn các kênh truyền thông trực tuyến phù hợp để thực hiện livestream;

            -   Truyền thông rộng rãi nhằm tiếp cận các đối tượng học sinh, phụ huynh về nội dung chương trình sau khi chương trình diễn ra;

            -   Lập dự trù kinh phí thực hiện chương trình.

                   5.4.   Phòng Công nghệ thông tin

            -   Chịu trách nhiệm về kỹ thuật trực tuyến, ghi hình cho chương trình trên các kênh truyền thông được chọn;

            -   Phối hợp với phòng Cơ sở vật chất để xử lý kỹ thuật trong quá trình ghi hình.

                   5.5.   Phòng Cơ sở vật chất

             -   Hỗ trợ các thiết bị cần thiết và phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin trong quá trình chuẩn bị và thực hiện chương trình.

KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
                                                                                                                       (đã ký và đóng dấu)
 
 
                                                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

 

Tải Kế hoạch chi tiết

Top