Skip Menu

13:00 - 12/03/2019

Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 1 - năm 2019

Số/Ký hiệu
521/TB-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 11/3/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 1 - năm 2019
Bản đầy đủ Tải về

 

          Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học (đợt 1) vào 02 ngày: Thứ Bảy, ngày 23/3/2019 và Chủ Nhật, ngày 24/3/2019 tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

          Để đảm bảo kỳ thi được tổ chức trật tự, nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Trường thông báo đến các đơn vị không bố trí lịch làm việc, học tập, giảng dạy và hoạt động tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, cụ thể như sau:

          - Sáng, chiều thứ Bảy (ngày 23/3/2019): Toàn bộ phòng học cơ sở A.

          - Sáng Chủ Nhật (ngày 24/3/2019): Các phòng A302, A303, A304.

          Ngoài thời gian trên, các hoạt động diễn ra bình thường.

          Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông tin cho toàn thể viên chức, người lao động và người học của đơn vị được biết và thực hiện./-

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn;
- Các Phó Hiệu trưởng;                                             
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong
 

 

Top