Cơ sở A

Địa chỉ

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn