Cơ sở B

Địa chỉ

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn