Cơ sở C

Địa chỉ

91 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn