Cơ sở D

Địa chỉ

196 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn