Cơ sở E

Địa chỉ

54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn