Cơ sở Gia Phú

Địa chỉ

311 - 319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn