Cơ sở H

Địa chỉ

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn