Cơ sở I

Địa chỉ

17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn