Cơ sở Nam Thành phố

Địa chỉ

Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn