Cơ sở Quận 8

Địa chỉ

144 đường 42 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn