Cơ sở Võ Thị Sáu

Địa chỉ

232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn