Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo

Địa chỉ

KTX 135 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn