Ký túc xá 43-45 Nguyễn Trí Thanh

Địa chỉ

43 – 45 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Liên hệ

Điện thoại: 84.28.38295299

Fax: 84.28.38250359

Email: info@ueh.edu.vn