[PODCAST] UEH ZERO WASTE CAMPUS: Những con số biết nói

27 tháng 11 năm 2021

Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tuy nhiên, song song với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường lại có những diễn biến phức tạp. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ của riêng một Quốc gia, vùng lãnh thổ nào, mà còn ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi tới miền biển, cả các nguồn nước, đất và không khí đang ngày càng bị ô nhiễm. Số lượng rác thải ra hằng ngày là vô cùng lớn và đang ở mức báo động.