[Podcast] Phát triển Đại học UEH bền vững

03 tháng 12 năm 2021

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi UEH tuyên bố về chiến lược phát triển đại học UEH bền vững như: Thế nào là “hành động bền vững” trong đào tạo, nghiên cứu, vận hành, quản trị và kết nối cộng đồng? Có phải xây dựng đại học bền vững là chỉ thực hiện đào tạo và nghiên cứu bền vững và các hoạt động khác chỉ là hỗ trợ hay có thể thực hiện các hoạt động này một cách riêng biệt không? UEH xác định chiến lược phát triển đại học bền vững như thế nào? Các đơn vị, từng cá nhân viên chức và người lao động của UEH sẽ có vai trò gì trong quá trình này…. Trong khuôn khổ bài viết này, Ban đề án Đại học bền vững sẽ tập trung vào làm rõ nội hàm của 1 đại học bền vững và những định hướng lớn mà UEH sẽ triển khai trong giai đoạn tới.