UEH In The Spotlight: Số tháng 11 - Chuyển đổi số - Nền tảng đại học thông minh và bền vững

30 tháng 11 năm 2021

Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang định hình toàn diện, sâu sắc mọi mặt cuộc sống, khi các lĩnh vực truyền thống đang dịch chuyển liên tục trong một thế giới ngày càng phẳng. Đây cũng là lúc mô hình Đại học thông minh được vận dụng như một giải pháp thay thế cho các đại học truyền thống. Tiên phong hướng đến Đại học thông minh và bền vững, UEH đã tích cực đẩy mạnh nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn từ chương trình đào tạo đến hoạt động quản trị đại học. Song song với đó, là nỗ lực kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng để đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số trong từng ngành/lĩnh vực, hướng đến những giá trị phát triển bền vững. Mời UEHers theo dõi Bản tin UEH In The Spotlight Số tháng 11/2021: Chuyển đổi số - Nền tảng đại học thông minh và bền vững.