Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước những giải pháp triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cũng như tham gia quản trị và vận hành hệ thống đó.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên phân tích nghiệp vụ, chuyên viên tư vấn, trưởng nhóm tư vấn giải pháp ERP cho doanh nghiệp và các vị trí vận hành hệ thống; giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp những môn học về hệ thống ERP và phát triển hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.