Kinh doanh thương mại

 Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 các trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân ngành Kinh doanh thương mại trang bị kiến thức và kỹ năng về quản trị vận hành thương mại; kiến thức ngành như quản trị bán hàng, quản trị dịch vụ, chuỗi cung ứng, marketing, thương mại điện tử. Đối với chuyên ngành thương mại bán lẻ, ngoài kiến thức ngành thương mại, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về quản trị bán lẻ, quản lý chuỗi bán lẻ. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại có khả năng làm việc tại các tổ chức quản lý nhà nước, các công ty sản xuất kinh doanh, công ty thương mại, công ty kinh doanh dịch vụ Vị trí công việc cụ thể mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm là quản trị viên thương mại trong các tổ chức quản lý nhà nước (như bộ và sở thương mại, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan tham tán thương mại); quản trị viên thương mại và nhân viên kinh doanh tại các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, kinh doanh dịch vụ (như xuất nhập khẩu, hãng vận tải tàu biển, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện). Ngoài ra, sinh viên có khả năng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi.