Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư trang bị nền tảng kiến thức kinh tế và kỹ năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, xây dựng các chương trình và hoạch định các chính sách phát triển từ cấp doanh nghiệp đến các địa phương và vùng. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 122 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công tác ở các đơn vị nghiên cứu và phát triển; đơn vị kế hoạch và điều độ; đơn vị phát triển dự án; đơn vị tín dụng, thẩm định hay quản trị rủi ro ở các ngân hàng; các sở Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Du lịch, Tài nguyên môi trường, Khoa học công nghệ của các tỉnh, thành phố; phòng Kế hoạch và tài chính của các quận, huyện, các văn phòng ủy ban nhân dân; các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan Bộ