Luật Kinh doanh quốc tế

Chương trình đào tạo Cử nhân Luật kinh doanh quốc tế được xây dựng định hướng thực tiễn, chú trọng kỹ năng hành nghề pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Đặt trọng tâm ở khía cạnh Luật kinh doanh quốc tế lĩnh vực tư, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức đầy đủ, toàn diện về pháp luật trong các lĩnh vực kinh doanh xuyên quốc gia, từ hợp đồng thương mại quốc tế, quản lý xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, vận chuyển quốc tế, môi trường quốc tế, quản lý lao động xuyên biên giới và các vấn đề về trọng tài thương mại quốc tế.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc như những chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu và logistic, luật sư tư vấn trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư quốc tế, chuyên tranh tụng tại các trung tâm trọng tài thương mại quốc tế.