Quản trị khởi nghiệp

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp trang bị kiến thức toàn diện về quản trị khởi nghiệp, đào tạo sinh viên có chuyên môn, năng lực và kỹ năng khởi sự, quản trị và phát triển các dự án kinh doanh; phát triển tư duy, tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, năng lực nhận dạng và phát triển cơ hội kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị khởi nghiệp để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm vị trí chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập mới, người vận hành đơn vị kinh doanh theo hình thức nhượng quyền kinh doanh, nhà đầu tư mạo hiểm cho các dự án kinh doanh, nhà kinh doanh nội bộ hay người khởi xướng kinh doanh tại các công ty, nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyên viên điều phối các chương trình khởi nghiệp kinh doanh của Nhà nước.