Thuế trong kinh doanh

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên kết quả khảo sát từ các nhà quản trị cấp cao phụ trách mảng tư vấn thuế của các tập đoàn đa quốc gia về kiểm toán và tư vấn thuế như PwC, SRM,… cũng như các chuyên gia tư vấn thuế cho các doanh nghiệp để chương trình mang tính thực tiễn cao.

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức nền tảng chung của khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh; nắm vững các kiến thức bổ trợ và các kiến thức liên ngành Thuế - Tài chính – Kế toán – Luật một cách hệ thống và hiện đại có kỹ năng, sự trải nghiệm xử lý các tình huống và hoạch định thuế cho đơn vị kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực thuế trong kinh doanh, có sự tự tin để có thể hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước từ quy mô nhỏ vừa đến doanh nghiệp lớn hoặc có thể tiếp tục tham dự kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề để được thừa nhận như một đại lý thuế chuyên nghiệp, độc lập.