Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

01

 TS. Trần Thế Hoàng

  Chủ tịch Hội đồng trường

02

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

  Hiệu trưởng

03

 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

  Chủ tịch Hội đồng tư vấn

04

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 Phó Hiệu trưởng

05

 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

 Phó Hiệu trưởng

06

 TS. Bùi Quang Việt

 Chủ tịch Công đoàn trường

07

 ThS. Nguyễn Thiện Duy

Chánh Văn phòng trường

08

 TS. Nguyễn Quốc Khanh

 Trưởng phòng Nhân sự

09

 TS. Trần Mai Đông

 Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

10

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến

 Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học

11

 TS. Bùi Quang Hùng

 Trưởng phòng Tài chính kế toán

12

 TS. Nguyễn Hoàng Bảo

 Trưởng khoa Kinh tế

13

 TS. Ngô Quang Huân

 Trưởng khoa Quản trị

14

 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

 Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

15

 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

 Trưởng khoa Tài chính công

16

 TS. Đinh Công Khải

 Trưởng khoa Quản lý nhà nước

17

 GS.TS. Sử Đình Thành

 Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh Châu Á

18

 ThS. Dương Minh Mẫn

 Bí thư Đoàn trường

19

 PGS.TS. Phạm Văn Năng

 Chủ tịch Hội cựu sinh viên UEH

20

 TS. Nguyễn Thành Phong

UV Ban Chấp hành TW Đảng,
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

21

 TS. Nguyễn Ngọc Hòa

 Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh

22

 TS. Tô Công Thành

 Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

23

 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy

Phó Vụ trưởng,
Vụ Giáo dục đại học

24

 Ông Trần Ngọc Thuận

 Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

25

 TS. Phạm Quốc Bảo

Tổng Giám đốc,
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh