STT Họ tên Chức vụ
Văn phòng trường
1 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh văn phòng
2 CN. Võ Thị Mai Xuân Phó Chánh văn phòng
3 CN. Lê Đồng Dư Phó Chánh văn phòng
Phòng Nhân sự
4 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng
5 ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
6 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng
7 PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Trưởng phòng
8 TS. Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
9 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng phụ trách
10 ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng
11 ThS. Bùi Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
12 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng
13 ThS. Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
14 ThS. Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng
Viện Đào tạo Sau đại học
15 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng
16 PGS.TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng
17 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng
Viện Đào tạo quốc tế
18 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng
19 ThS. Phan Như Minh Phó Viện trưởng
20 TS. Trần Phương Thảo Phó Viện trưởng
Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
21 ThS. Lê Thanh Trúc Phó Trưởng phòng phụ trách
22 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
23 ThS. Trương Hồng Khánh Trưởng phòng
24 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng
25 ThS. Võ Thị Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
26 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng
27 PGS.TS. Trần Tiến Khai Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác chính trị
28 CN. Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng phụ trách
29 ThS. Cao Văn Tiến Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
30 TS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng
31 ThS. Trần Thị Huyền Thu Phó Trưởng phòng
32 ThS. Trần Hoàng Tâm Phó Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin
33 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng
34 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng
Phòng Cơ sở vật chất
35 ThS. Trương Minh Kiệt Trưởng phòng
36 CN. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng
37 CN. Đặng Thị Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
Phòng Thanh tra
38 KS. Lê Vĩnh Đoàn Phó Trưởng phòng phụ trách
Khoa Kinh tế
39 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa
40 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa
41 ThS. Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa
42 TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Thẩm định giá
43 ThS. Huỳnh Kiều Tiên Phó Trưởng bộ môn Thẩm định giá
44 TS. Trương Đăng Thụy Trưởng bộ môn Kinh tế học
45 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân Phó Trưởng bộ môn Kinh tế học
46 TS. Võ Tất Thắng Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
47 ThS. Nguyễn Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển
48 TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan Trưởng bộ môn Bất động sản
49 TS. Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
50 ThS. Võ Thành Tâm Phó Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực
51 ThS. Phùng Thanh Bình Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên
Khoa Quản trị
52 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa
53 PGS.TS. Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa
54 ThS. Diệp Quốc Bảo Phó Trưởng khoa
55 TS. Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
56 ThS. Nguyễn Văn Chương Phó Trưởng bộ môn Quản trị nhân sự
57 PGS.TS. Hồ Tiến Dũng Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
58 ThS. Nguyễn Quốc Thịnh Phó Trưởng bộ môn Quản trị sản xuất
59 TS. Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
60 ThS. Lý Thục Hiền Phó Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu
61 PGS.TS. Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
62 ThS. Phan Thị Thu Hương Phó Trưởng bộ môn Quản trị tài chính
63 ThS. Đinh Phượng Vương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị chất lượng
64 ThS. Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Quản trị chất lượng
65 TS. Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
66 TS. Nguyễn Thị Bích Châm Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
67 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa
68 ThS. Huỳnh Phước Nghĩa Phó Trưởng khoa
69 TS. Nguyễn Thị Hồng Thu Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
70 ThS. Trần Hồng Hải Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
71 PGS.TS. Lê Tấn Bửu Trưởng bộ môn Thương mại
72 ThS. Phạm Thị Trúc Ly Phó Trưởng bộ môn Thương mại
73 TS. Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Marketing
74 TS. Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn Marketing
75 ThS. Hoàng Cửu Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kỹ năng mềm
Khoa Tài chính công
76 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa
77 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng khoa
78 TS. Bùi Duy Tùng Phó Trưởng khoa
79 PGS.TS. Diệp Gia Luật Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
80 ThS. Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ
81 TS. Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Thuế
82 TS. Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Thuế
83 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Tài chính công
Khoa Tài chính
84 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa
85 TS. Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa
86 TS. Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa
87 TS. Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
88 ThS. Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
89 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
90 PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Trưởng bộ môn Tài chính quốc tế
91 PGS.TS. Trần Thị Hải Lý Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
92 TS. Lê Thị Phương Vy Phó Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính
93 TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và định giá tài sản tài chính
94 ThS. Nguyễn Tiến Hùng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bảo hiểm
và quản trị rủi ro tài chính
95 TS. Phùng Đức Nam Phó Trưởng bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính
Khoa Ngân hàng
96 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa phụ trách
97 TS. Hoàng Hải Yến Phó Trưởng khoa
98 PGS.TS. Trương Quang Thông Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
99 ThS. Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng quốc tế
100 PGS.TS. Trương Thị Hồng Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
101 TS. Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng bộ môn Quản trị ngân hàng
102 ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh doanh tiền tệ
103 ThS. Cao Ngọc Thủy Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ
104 TS. Ngô Minh Hải Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
105 ThS. Nguyễn Hữu Huân Phó Trưởng bộ môn Thị trường tài chính
Khoa Kế toán
106 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa phụ trách
107 ThS. Đào Tất Thắng Phó Trưởng khoa
108 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
109 ThS. Trần Thị Phương Thanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
110 TS. Huỳnh Lợi Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
111 ThS. Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
112 TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
113 PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý kế toán
114 TS. Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Kế toán công
115 TS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
116 TS. Nguyễn Bích Liên Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
117 TS. Lê Vũ Ngọc Thanh Trưởng bộ môn Kiểm toán
118 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Kiểm toán
Khoa Toán - Thống kê
119 TS. Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa phụ trách
120 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa
121 PGS.TS. Lê Xuân Trường Phó Trưởng khoa
122 ThS. Phạm Trí Cao Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Toán kinh tế
123 ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế
124 TS. Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn Toán tài chính
125 TS. Phạm Hồng Danh Trưởng bộ môn Toán cơ bản
126 ThS. Đào Bảo Dũng Phó Trưởng bộ môn Toán cơ bản
127 ThS. Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Thống kê
- Phân tích dữ liệu
128 ThS. Võ Thị Lan Phó Trưởng bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
129 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa
130 ThS. Phan Hiền Phó Trưởng khoa
131 ThS. Thái Kim Phụng Phó Trưởng khoa
132 ThS. Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin
133 ThS. Bùi Xuân Huy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin
134 ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ
thương mại điện tử
Khoa Lý luận chính trị
135 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa
136 TS. Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa
137 TS. Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa
138 TS. Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
139 TS. Bùi Xuân Thanh Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
140 TS. Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
141 ThS. Bùi Thị Huyền Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN
142 TS. Đỗ Minh Tứ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Luật
143 PGS.TS. Võ Trí Hảo Trưởng khoa
144 ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa
145 TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị Trưởng bộ môn Luật kinh tế
146 TS. Trần Vân Long Trưởng bộ môn Luật quốc tế
147 ThS. Võ Phước Long Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Luật đại cương
148 TS. Dương Kim Thế Nguyên Trưởng bộ môn Luật và phát triển
Khoa Quản lý nhà nước
149 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa
150 TS. Nguyễn Quỳnh Huy Phó Trưởng khoa
Khoa Ngoại ngữ kinh tế
151 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa phụ trách
152 ThS. Bùi Mỹ Ngọc Phó Trưởng khoa
153 TS. Võ Thị Hồng Lê Phó Trưởng khoa
154 ThS. Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
155 ThS. Hà Thanh Bích Loan Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
156 ThS. Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh
157 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
158 ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngoại ngữ
chuyên ngành
159 ThS. Nguyễn Lương Hoàng Thành Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Viện Du lịch
160 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng
161 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Viện trưởng
Ban Giáo dục thể chất
162 ThS. Nguyễn Văn Trúc Trưởng ban
163 ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng Phó Trưởng ban
164 ThS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân
165 ThS. Trần Đình Thành Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội
Thư viện
166 ThS. Hoàng Tuyết Anh Giám đốc
167 ThS. Nguyễn Thị Khuyên Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
168 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc
169 CN. Thái Văn Thành Phó Giám đốc
170 ThS. Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
171 ThS. Nguyễn Hùng Phong Giám đốc
172 ThS. Phan Thị Thu Hằng Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
173 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc
174 TS. Đoàn Đỉnh Lam Phó Giám đốc
Trạm Y tế
175 BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo Trưởng trạm
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
176 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập
177 TS. Nguyễn Phúc Cảnh Phó Tổng biên tập
Viện Đổi mới sáng tạo
178 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Viện trưởng (kiêm nhiệm)
179 ThS. Bùi Quang Hùng Phó Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
180 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng
Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
181 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng
Viện Chính sách công
182 TS. Đinh Công Khải Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
183 ThS. Phan Như Minh Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
184 TS. Phạm Khánh Nam Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Viện Nghiên cứu kinh doanh
185 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng
Viện Toán ứng dụng
186 PGS.TS. Lê Xuân Trường Viện trưởng (kiêm nhiệm)
Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế
187 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Giám đốc (kiêm nhiệm)
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
188 TS. Nguyễn Hữu Lam Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
189 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
190 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
191 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Công ty (kiêm nhiệm)
192 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc (kiêm nhiệm)
193 CN. Nguyễn Thanh Tấn Phó Giám đốc
194 CN. Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc