Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức

- Thời gian: 09h00 ngày 27/10/2020
- Địa điểm: Hội trường B1.302, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10