Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Vững bước trên hành trình mới

14/05/2015 10:56 GMT+7

Đảng bộ UEH đã tổ chức thành công Đại hội NK 2015 – 2020 với phương châm “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo”

Trong không khí tưng bừng của Đại hội Đảng bộ các cấp đang diễn ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 với phương châm “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo”. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội lần thứ XII.

 

Nguồn phóng sự: Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh