Đoàn UEH tham dự Hội thảo “JEUL Erasmus + Dự án nâng cao năng lực – Đào tạo chuyên viên văn phòng” tại Trường Đại học Siena, Ý

31/10/2018 08:47 GMT+7

Dự án Erasmus được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu nhằm nâng cao “Liên kết Doanh nghiệp học với Đại học” cho các trường đại học thành viên. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trong hai trường thành viên ở Việt Nam tham gia Dự án JEUL.Trong quá trình tiền hành dự án JEUL, hội thảo “Đào tạo chuyên viên văn phòng” được tổ chức tại đại học Siena từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Dự án Erasmus được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu nhằm nâng cao “Liên kết Doanh nghiệp học với Đại học” cho các trường đại học thành viên. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trong hai trường thành viên ở Việt Nam tham gia Dự án JEUL.Trong quá trình tiền hành dự án JEUL, hội thảo “Đào tạo chuyên viên văn phòng” được tổ chức tại đại học Siena từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Tham gia hội thảo có năm trường đại học châu Âu, một trường đại học Trung quốc và hai trường Đại học Việt Nam. Đại diện UEH tham dự hội thảo gồm có TS. Hoàng Hải Yến -  Trưởng bộ môn Kinh doanh tiền tệ - Điều phối dự án và Bà Đặng Mỹ Dung - Thư ký dự án.

Hội thảo tập trung thảo luận về chức năng và hoạt động của chuyên viên văn phòng phụ trách công việc hỗ trợ sinh viên trong học tập, thực tập và mối quan hệ giữa trường đại học với doanh nghiệp.

Trong suốt hội thảo, đoàn UEH đã tham gia chia sẻ và bàn bạc với các trường thành viên về các công việc mà các phòng chức năng UEH đã thực hiện, hỗ trợ sinh viên. Ngoài ra, UEH đã tổ chức ngày thông tin việc làm cho sinh viên.

Một vài hình ảnh của hội thảo:

Đoàn trên đường đi tham quan Trung tâm sáng tạo của Đại học Siena

Thảo luận về chức năng và hoạt động của Sở Giới thiệu việc làm

Tin, Ảnh: Đoàn Công tác của UEH tại Ý, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.