Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tại UEH, giai đoạn 2014 – 2017

05/01/2015 09:12 GMT+7

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29/12/2014

Nhằm triển khai và thực hiện Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2014 – 2017, ngày 31/12/2014, tại Grand Hotel Saigon (08 Đồng Khởi, Q.1), UEH đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt để xác định chương trình hành động theo nội dung quyết định.

Tham dự có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng Quý thầy, cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Trưởng, phó các đơn vị, các bộ môn thuộc khoa, ban/chuyên môn.

Hội nghị đã trao đổi và bàn luận về chương trình hành động thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, bao gồm các nội dung đổi mới về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; hoạt động tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm và cơ chế giám sát.

Trong chương trình hành động thưc hiện đề án đổi mới, tập thể cán bộ chủ chốt UEH cũng đã thống nhất cao 7 mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của Trường; được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức;

- Phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội;

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của Trường; chú trọng các chương trình đào tạo chất lượng cao và theo đơn đặt hàng;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tăng cường nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng hệ thống tổ chức và nhân sự theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới; cải cách quy trình, thủ tục và áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực quản trị của Trường; tạo môi trường và điều kiện phát huy tối đa những tiềm năng và thế mạnh của UEH;

- Thực hiện trách nhiệm xã hội của trường đại học công lập trọng điểm quốc gia với các chính sách học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng sinh viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập tại Trường.

Với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tại UEH, giai đoạn 2014 - 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh càng có nhiều cơ hội để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2020: UEH trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực.

Đại biểu tham dự nhận tài liệu hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc và xác định chương trình hành động của UEH

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng trình bày chuyên đề “Quản trị và khơi tăng tài chính”

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng trình bày chuyên đề “Thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế”

TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Trưởng phòng TC-HC điều hành phần trao đổi, thảo luận

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung tại hội nghị

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – Phó Hiệu trưởng tham gia trả lời các câu hỏi liên quan của đại biểu

Tất cả cán bộ chủ chốt của UEH thực hiện Nghi thức ký cam kết đổi mới thành công

Bảng ký cam kết hoàn thành

Ekip tổ chức hội nghị

Toàn thể hội nghị chụp hình lưu niệm