Khi sinh viên Kinh tế đổi mới sáng tạo, cùng góp ý tưởng cho "Đại học trong mơ"

09/10/2019 16:09 GMT+7

Đổi mới giáo dục đại học không chỉ là những đề án chung chung, mà chỉ có thể thành hiện thực nhờ nỗ lực của từng người dạy, người học. Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trong những địa chỉ đào tạo khối ngành Kinh tế có nhiều năm kinh nghiệm nhất cả nước, không ngại tiên phong, thay đổi trong từng môn học.