Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo thuộc UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/11/2020 18:09 GMT+7

Sáng ngày 16/11/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự Trưởng, Phó Trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo thuộc UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ theo Kế hoạch số 2234 về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành ngày 08/10/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã hoàn thành việc triển khai các bước trong Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng bộ môn của các đơn vị đào tạo thuộc Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, sáng ngày 16/11/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự Trưởng, Phó Trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo thuộc UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi lễ, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; TS. Trần Thế Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UEH Alumni; TS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường cùng sự hiện diện của Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường và các đơn vị đào tạo đã lần lượt trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn cho Khoa Quản trị, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Tài chính công, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Khoa Kế toán, Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh, Ban Giáo dục Thể chất, Khoa Quản lý nhà nước.

Ngoài ra, tại buổi lễ, 03 bộ môn thuộc Khoa Quản trị được công bố đổi tên gồm: Bộ môn Quản trị Nhân sự đổi tên thành Quản trị nguồn Nhân lực, bộ môn Quản trị Sản xuất đổi tên thành Quản trị điều hành; bộ môn Quản trị Tài chính đổi tên thành Quản trị lĩnh vực Sức khoẻ.

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Toán - Thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngoại ngữ kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn của Ban Giáo dục Thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý thuộc Khoa Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025

ThS. Lê Thanh Trúc - Phó Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược chia sẻ cảm tưởng

Toàn thể đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH cho rằng: Việc kiện toàn bộ máy nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công các chiến lược trọng tâm của nhà trường. Giáo sư Hiệu trưởng kêu gọi lãnh đạo các đơn vị, Trưởng/Phó Trưởng bộ môn cùng đồng lòng, đoàn kết, đóng góp tích cực vào quá trình đưa UEH thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu với các trường thành viên và vào Top 500 Trường đại học tốt nhất theo QS châu Á.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Quản trị Nguồn nhân lực.