Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở UEH năm 2020

13 tháng 05 năm 2020

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại phòng A.101 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở UEH năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ các Quy định liên quan về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đề cử 15 thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS UEH) năm 2020 (danh sách đính kèm).

Các thành viên HĐGSCS UEH năm 2020 tại phiên họp lần thứ 1 

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại phòng A.101 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất HĐGSCS UEH năm 2020.

Tham dự phiên họp có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng cùng với 15 thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu của Hội đồng thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng nhấn mạnh đến công tác tổ chức xét công nhận các hồ sơ đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cấp cơ sở UEH năm 2020, căn cứ theo tiến độ và kế hoạch của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tại phiên họp, các thành viên trong HĐGSCS UEH đã đánh giá các hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2020. Kết quả phiên họp thứ nhất sẽ lựa chọn các ứng viên giáo sư và phó giáo sư được HĐGSCS UEH biểu quyết đồng ý đủ tiêu chuẩn. Các ứng viên này sẽ trình bày báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ tại các vòng tiếp theo.

Phiên họp lần thứ nhất của HĐGSCS UEH năm 2020 đã thành công tốt đẹp với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, minh bạch và theo đúng quy định của các thành viên Hội đồng.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.