UEH công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn.

19/05/2017 18:00 GMT+7

Ngày 08/5/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 1580/QĐ-BGDĐT về thành lập Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và quyết định số 1586/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Sáng ngày 16/5/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm TS. Trần Thế Hoàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn.

Ngày 08/5/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 1580/QĐ-BGDĐT về thành lập Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và quyết định số 1586/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Sáng ngày 16/5/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm TS. Trần Thế Hoàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có TS. Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Về phía UEH có quý thầy/cô trong BCH Đảng ủy; Thành viên Hội đồng trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường Vụ Đoàn Thanh niên; Thường trực Hội Sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; các Trưởng/Phó đơn vị thuộc UEH.

Ngoài ra trong buổi lễ, UEH cũng công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn UEH và trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

Trong phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021, các thành viên trong hội đồng đã nhất trí bỏ phiếu bầu ThS. Nguyễn Thiện Duy - Trưởng phòng Công tác chính trị làm Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tổng quan buổi lễ

TS. Hà Hữu Phúc phát biểu tại buổi lễ

TS. Hà Hữu Phúc trao Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 – 2021

TS. Trần Thế Hoàng – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 -2021 phát biểu nhận nhiệm vụ

Thầy Trần Thế Hoàng trao kỷ niệm chương cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 – 2016

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng UEH trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.