UEH tổ chức Hội nghị Giao ban triển khai công tác học kỳ cuối năm 2019

30/07/2019 15:18 GMT+7

Nhằm đánh giá tiến độ các hoạt động, những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chung của UEH được triển khai đầu năm và định hướng hoạt động theo từng mảng công tác trong 06 tháng cuối năm 2019, sáng ngày 31/7/2019, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH đã tổ chức Họp Giao ban triển khai công tác học kỳ cuối năm 2019.

Nhằm đánh giá tiến độ các hoạt động, những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chung của UEH được triển khai đầu năm và định hướng hoạt động theo từng mảng công tác trong 06 tháng cuối năm 2019, sáng ngày 31/7/2019, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH đã tổ chức Họp Giao ban triển khai công tác học kỳ cuối năm 2019.

Hình ảnh tổng quan tại Hội nghị

Tham dự cuộc họp, về phía Ban Lãnh đạo Nhà trường có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng đại diện lãnh đạo của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc UEH.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ những công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 với các nội dung chính:

  • Các hoạt động đào tạo: Các đơn vị tiếp tục thực hiện KPI; Mở các ngành/Chuyên ngành đáp ứng nhu cầu xã hội; Rà soát lại các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế; Triển khai và đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công giác giảng dạy và nghiên cứu; …
  • Nghiên cứu khoa học: Thực hiện triển khai 3 Hội thảo quốc tế: The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies, ICBF 2019, GPML 2019- Government Performance, Management and Leadership; Nâng cao hệ số trích dẫn Tạp chí JABES; Đẩy mạnh và tạo điều kiện cho giảng viên công bố quốc tế, nghiên cứu khoa học; Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong sinh viên; …
  • Hợp tác quốc tế: Tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế và chương trình đào tạo liên kết quốc tế; Đẩy mạnh trao đổi sinh viên quốc tế, tạo các điều kiện thuận lợi để giảng viên đi học, nghiên cứu ở nước ngoài;…
  • Quản trị đại học: Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của UEH, Hội đồng trường theo Luật GDĐH sửa đổi; Tinh giảm thủ tục hành chính, gia tăng cung cấp các dịch vụ trực tuyến, tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ của các đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản trị; Triển khai chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên biệt cho đội ngũ viên chức UEH; …

Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, chặng đường phát triển tiếp theo của UEH còn nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, tất cả quý Thầy/Cô, Viên chức UEH cần xác định rõ nhiệm vụ, cần tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, đồng tâm nỗ lực, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp, sáng tạo, đổi mới và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển không ngừng của Nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng và TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên thảo luận

Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Sau phần báo cáo của Thầy Hiệu trưởng là phần thảo luận và đóng góp ý kiến, các khó khăn, vướng mắc gặp phải của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các phòng ban. Các ý kiến đóng góp được ghi nhận và các câu hỏi thắc mắc được Ban lãnh đạo Nhà trường giải đáp cụ thể và chi tiết.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao quyết định thành lập Viện Toán ứng dụng

Cũng tại cuộc họp, Thầy Hiệu trưởng còn ra mắt Viện Toán ứng dụng và trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Lê Xuân Trường làm Viện trưởng.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.