UEH tổ chức hội thảo “Phát triển hệ thống giám sát và đánh giá” thuộc Dự án Tăng cường Năng lực cấp tỉnh của USAID

22/10/2019 09:00 GMT+7

Trong khuôn khổ dự án hợp tác “Nâng cao năng lực cấp tỉnh” giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Khoa Quản lý nhà nước thuộc UEH đã tổ chức hội thảo “Phát triển hệ thống giám sát và đánh giá” vào sáng ngày 07/10/2019.

Tổng quan tại Hội thảo 

Hội thảo với sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, TS. Lý Thị Minh Châu - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển Chương trình, TS. Đinh Công Khải - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước cùng các giảng viên Khoa Quản lý nhà nước và chuyên gia Zoltan Milic đến từ tổ chức Chemonics International, Hoa Kỳ.

Chuyên gia Zoltan Milic trình bày tại Hội thảo 

Chuyên gia Zoltan Milic đã có 17 năm kinh nghiệm trong việc giám sát, đánh giá, phân tích dữ liệu, mô hình hệ thống và kiểm toán nội bộ. Ông từng là Phó Chủ tịch của USAID về Hoạt động Hỗ trợ Giám sát và Đánh giá tại Bosnia cũng như đã tham vấn cho các dự án được tài trợ bởi DFiD, Ủy ban EU, GIZ, Sida, Cida, Ngân hàng Thế giới / IFC, UNDP, JICA và Cơ quan Phát triển Séc. Ông hiện là Quản lý cấp cao trong Bộ phận Giám sát, Đánh giá và Học tập của Chemonics International, Hoa Kỳ.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm giúp Khoa Quản lý nhà nước thiết kế hệ thống giám sát, đánh giá và học tập (Monitoring, Evaluation, and Learning System - MEL) thích hợp; qua đó, ước lượng được hiệu quả các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh.

Hội thảo bao gồm các phiên thảo luận, giải đáp thắc mắc nhằm tạo điều kiện để các thành viên dự án hiểu rõ hơn hệ thống MEL hiện tại, các công cụ cần thiết để cải thiện, phát triển bền vững hệ thống MEL trong tương lai. Đối với khu vực công, việc cải thiện hiệu suất phản hồi và cơ chế học tập sẽ giúp công tác lập kế hoạch hiệu quả hơn, góp phần phát triển các chương trình xây dựng năng lực cán bộ hướng tới phục vụ người dân. Về dài hạn, những cải tiến này sẽ cho phép cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao hơn cho người dân.

Tin, ảnh: Khoa Quản lý nhà nước, Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng.