UEH tổ chức phiên họp Hội đồng Hiệu trưởng TP. Hồ Chí Minh khối ngành Kinh tế lần thứ nhất.

03/08/2017 16:00 GMT+7

Nhằm giúp UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục Đại học trên địa bàn Thành phố (TP), cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển TP trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn nhất cho cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. UBND TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng bao gồm 46 trường Đại học thành viên và do ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) làm Chủ tịch hội đồng. Hội đồng này bao gồm 06 hội đồng theo các khối ngành: Sư phạm, Sức khoẻ, Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch - Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế, Chính trị - Pháp luật

Nhằm giúp UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục Đại học trên địa bàn Thành phố (TP), cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển TP trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn nhất cho cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. UBND TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng bao gồm 46 trường Đại học thành viên và do ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) làm Chủ tịch hội đồng. Hội đồng này bao gồm 06 hội đồng theo các khối ngành: Sư phạm, Sức khoẻ, Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch - Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế, Chính trị - Pháp luật.

Sáng ngày 02/8/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức phiên họp Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế lần thứ nhất. Hội đồng gồm 21 thành viên là các trường đại học đào tạo khối ngành kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự phiên họp, về phía TP. Hồ Chí Minh có Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng TP, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng Hiệu trưởng TP; cùng 20 thầy, cô thành viên Hội đồng cũng tham dự.

Phiên họp đã diễn ra cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào ba vấn đề chính:

- Các trường thành viên triển khai việc xây dựng chương trình hành động để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của từng Trường đến năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố; từ đó tổng hợp thành chương trình hành động chung cho cả Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành.

- Trên cơ sở 07 chương trình đột phá, 04 ngành công nghiệp chủ lực, 09 ngành dịch vụ, các trường thành viên xây dựng các đề tài nghiên cứu gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh để đăng ký thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Tổng quan phiên họp

Thầy Nguyễn Đông Phong phát biểu điều hành phiên họp

Các Thầy, Cô thành viên Hội đồng trao đổi trong phiên họp

ThS. Nguyễn Hùng Phong - Giám đốc Trung tâm Phát triển khởi nghiệp UEH chia sẻ chức năng và nhiệm vụ của trung tâm trong việc xây dựng môi trường khởi nghiệp trong sinh viên

Ông Phạm Ngọc Thanh phát biểu tại phiên họp

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.