UEH triển khai các giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh của viên chức

02/08/2019 07:00 GMT+7

Theo đuổi chiến lược quốc tế hóa tất cả các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường và chuyển giao tri thức, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Theo đuổi chiến lược quốc tế hóa tất cả các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường và chuyển giao tri thức, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong những năm qua chú trọng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường. Ban Lãnh đạo Nhà trường xác định, tiếng Anh đóng vai trò then chốt, là công cụ thiết yếu trong mọi lĩnh vực, trong đó kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hơn bao giờ hết được xem là kỹ năng mềm quan trọng trong quá trình hội nhập với thế giới. Để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiều năm qua UEH đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong hai ngày 25/7 và 01/8/2019, UEH đã triển khai các giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh đối với giảng viên đồng thời đưa ra các quy định cụ thể về chuẩn trình độ tiếng Anh cho khối giảng viên; Các quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động khối quản lý cũng được đưa vào dự thảo và lấy ý kiến đóng góp.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; cùng với lãnh đạo của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc trường.

Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR), phục vụ cho công tác chuyên môn; tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ UEH, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

TS. Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng phòng Nhân sự trình bày các giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng phòng Nhân sự đã trình bày các giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh đối với khối giảng viên, các giải pháp này được thực hiện theo lộ trình từng năm cũng như các phương án cụ thể hỗ trợ quý Thầy/Cô trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh của mình đạt chuẩn phục vụ trong công tác giảng dạy và công bố quốc tế. Đối với khối viên chức và người lao động, đến tháng 8/2021 phải có trên 70% viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn đồng thời Phòng Nhân sự sẽ lên kế hoạch và xây dựng chương trình hành động để giúp nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng mục tiêu trên.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Lãnh đạo của các Phòng, Ban, Khoa, Viện đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng.