1. Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2018

2. Tiến độ thực hiện tổ chức thi/xét tuyển
 
2.1 Đối với vị trí Nhân viên lái xe:
+ Ngày 10/12/2018: Xét tuyển;
+ Ngày 17/12/2018: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng lao động.
 
2.2 Đối với các vị trí khác:
+ Ngày 12/12/2018: Tổ chức thi (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung và Tin học văn phòng. Cụ thể:
  • Thi Kiến thức chung: 08g00 thứ Tư, ngày 12/12/2018 tại Phòng A3.03;
  • Thi Tin học: 10g00 thứ Tư, ngày12/12/2018 tại Phòng A3.03.
+ Ngày 14/12/2018: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên;
+ Ngày 18,19/12/2018: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2)/xét tuyển;
+ Ngày 21/12/2018: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên;
+ Ngày 02/01/2019: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.